หน้าหลักโครงการ Concept ราคา & โปรโมชั่น FAQ การติดต่อ
ราคาและโปรโมชั่น
TYPE A
Warehouse modern style A1
 
พื้นที่รวม (Total area): 1,090 ตร.ม. (sq.m.)
พื้นที่โกดัง (Warehouse area): 454 - 1,090 ตร.ม. (sq.m.)
TYPE B
Warehouse modern style A2
 
พื้นที่รวม (Total area): 1,064 ตร.ม. (sq.m.)
พื้นที่โกดัง (Warehouse area): 450 - 1,064 ตร.ม. (sq.m.)
TYPE C
Warehouse modern style A3 A4 A5
 
พื้นที่รวม A3 (Total area): 853 ตร.ม. (sq.m.)
พื้นที่รวม A4 (Total area): 580 ตร.ม. (sq.m.)
พื้นที่รวม A5 (Total area): 707 ตร.ม. (sq.m.)
พื้นที่โกดังรวม 2 ชั้น (Warehouse area): 450 - 853 ตร.ม.
TYPE D
Warehouse modern style B1

พื้นที่รวม (Total area): 2,384 ตร.ม. (sq.m.)
พื้นที่โกดัง รวม 2 ชั้น (Warehouse area): 1,000 - 2,384 ตร.ม.