หน้าหลักโครงการ Concept ราคา & โปรโมชั่น FAQ การติดต่อ
ราคาและโปรโมชั่น
TYPE A
9.56 ล้านบาท
ขนาดที่ดิน
พื้นที่ใช้สอย
ออฟฟิศ
พื้นที่จอดรถ
​
เริ่มต้น
176 - 212 ตร.วา
400 - 450 ตร.ม.
2 ชั้น
1 คันเทียบประตูโกดัง
2 คันด้านหน้า
TYPE B
16.49 ล้านบาท
ขนาดที่ดิน
พื้นที่ใช้สอย
ออฟฟิศ
พื้นที่จอดรถ
​
เริ่มต้นเพียง
400 ตร.วา
800 ตร.ม.
2 ชั้น
2 คันเทียบประตูโกดัง
4 คันด้านหน้า