โอกาส ที่ดี มีอยู่ตลอด แม้ยุคใดๆ...จะตกหรือจะรุสงเรือง
โอกาส ที่ดี มีอยู่ตลอด แม้ยุคใดๆ...จะตกหรือจะรุสงเรือง
...แต่ที่ขาดอยู่เสมอคือคนทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เต็มใจ...และอดทน...
ผมชอบวลีง่ายๆ... ทำทันที หรือ Just Do it...

อย่าปล่อยให่กิเลสมันยับยั้งความสำเร็จของเรานะครับ....
#TommConnection
#ต้อมฆ์คอนเนคชั่น