หลักการ 6Cs แนววิเคราะห์สินเชื่อ
หากคุณยังไม่เข้าใจว่า หลักการนี้คืออะไร คุณอาจจำเป็นต้องรู้ไว้บ้างนะครับ เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคารเพื่อให้คุณสามรถใช้เป็นเกณฑ์ในการเตรียมกู้กับธนาคาร ให้ผ่านนั่นเองครับ ซึ่งคุณควรที่จะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ดังนี้ครับ
.
1. Character หรือ Credit History เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้กู้ ซึ่งส่วนมากก็จะดูจากวินัยทางการเงินที่มีมาอย่างสม่ำเสมอ และประสบการณ์ในเรื่องของการทำธุรกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้กู้ และดูประวัติว่ามีการผิดวินัยในการผ่อนชำระหนี้สินหรือไม่
.
2. Capacity สิ่งแรกที่ผู้ให้กู้จะดูต่อมาก็จะเป็นเราองของการ ดูสภาพธุรกิจของผู้ต้องการกู้ว่าเป็นฐานธุรกิจที่มีความมั่นคงแค่ไหน ในการที่จะยอมปล่อยให้กู้ รวมถึงการดูเรื่องของการหารายได้ว่ามีประสิทธิภาพพอแค่ไหนเพื่อที่จะนำรายได้มาชำระคืนให้แกผู้ให้กู้
.
3. Capital สามารถเตรียมพร้อมหรือแสดงเงินทุนในการลงทุน ยิ่ง หนี้สินเทียบกับส่วนของเจ้าของ หรือ D/E ต่ำก็ยิ่งมีความเสี่ยงน้อยของปริมาณสัดส่วนเงินที่ต้องการกู้ต่อเงินลงทุนที่ไม่ได้มีมากเกินไปนั่นเอง
.
4. Collateral สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญที่เราจะต้องเตรียมหลักทรัพย์เพื่อที่จะเอาไปค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งในการค้ำประกันเงินกู้เราก็ต้องเช็กข้อมูลให้ดีหาสิ่งที่แน่นอนมาเพื่อให้เราไม่ต้องมีปัญหาในภายหลัง และจะต้องเป็นหลักประกันที่ธนาคารยอมรับ
.
5. Condition ในส่วนของสิ่งนี้เราจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขที่สำคัญหรือจำเป็นต้องดูว่าในขณะนั้นมีอุปสรรคธุรกิจหรือไม่หากมีแล้วมันส่งผลต่อคุณมากน้อยแค่ไหน สำรวจดูว่า สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างไรต่อธุรกิจที่จะขอสินเชื่อแค่ไหน ต้องดูที่สถานการณ์นั้นๆ
.
6. Common Sense นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทางสถาบันการเงินนั้นต้องการเพื่อพิจารณาในการสินเชื่อ โดยดูจาก ผู้ขอสินเชื่ออย่างสมเหตุสมผล เพื่อหากพิจารณาแล้วไม่เป็นการก่อร่างสร้างหนี้จนเกินไป เพราะหากเป็นการสร้างหนี้ไปแล้วก็ย่อมส่งผลต่อทั้งทางผู้กู้และผู้ให้กู้เช่นกัน ดังนั้นจึงต้องทำด้วยความเหมาะสม
.
ผมหวังว่าการให้ข้อมูลในครั้งนี้จะทำให้คุณเข้าใจในเรื่องของการทำสินเชื่อให้ผ่านมากขึ้น จำไว้นะครับว่าการที่เรามีข้อมูลในการเตรียมพร้อมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราสินเชื่อได้ง่ายขึ้น แต่เราต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ของมันบ้างเพื่อให้ง่ายต่อการทำให้ธนาคารปล่อยสิ่นเชื่อให้เรานั่นเองครับ
.

#ต้อมฆ์โกดังเก็บเงินล้าน

.

Line@ : line.me/R/ti/p/%40connection1