เมื่อ 3 ปีก่อน ผมเข้าเรียน หลายcourse ที่ Singapore..
เมื่อ 3ปีก่อน ผมเข้าเรียน หลายcourse ที่ Singapore.. จึงได้พบตัวตน ของตนเองว่า...เรากลัวที่จะสอน... เพราะคนเราติดดูดีทุกๆคน..กลัวดูไม่ดีในสายตาผู้อื่นๆ...ไม่ยอมรับเรา....สิ่งนี้ทำให้เรา พยายามทำตนเองให้ถูกและกล่าวโทษคนอื่นๆรอบเราว่าเขาผิด... เช่น บางครั้งเราเถียงกัย แม้ไม่มีใครผิด..ด้วยความเห็นต่าง แต่เราก็มักบอก ว่าเราถูกต้องและอีกฝ่ายผิด...

...สำหรับคนที่เก่งๆ เขาจะยอมรับความต่าง...สร้างความถูกต้องให้ทั้งสองฝ่าย และไม่ติดเว่าเราถูก

สำหรับผม ตอนนี้ ผมได้ก้าวข้ามความกลัว "ติดดูไม่ดี" ไปแสดงความกล้าบนเวทีสัมนาต่างๆอย่างห้าวหาญ เพราะผมไปเสนอสิ่งดีๆที่ผู้อื่นจะนำไปใช้ได้จริง....โดยผมไม่ได้หวังอะไรเลย... แค่อยากแบ่งปัน..