เลือกทำเลทอง เหลือบมองผังเมือง
แบบฉบับเศรษฐีอสังหาฯ
...
ในลำดับแรกของการลงทุนตามแบบฉบับเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการลงทุน ซื้อขาย หรือดำเนินงานก่อสร้างต่างๆ ไม่ว่าโจทย์ของท่านคือการใช้ประโยชน์จากมรดก หรือที่ดินที่มีอยู่ หรือแม้กระทั่งการเฟ้นหาเพื่อเลือกทำเลทองมาลงทุน
...
สิ่งสำคัญเบื้องต้นคือการวิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัดของที่ดินย่านนั้นๆ ด้วยการศึกษาเรื่องการแบ่งผังเมืองและการแบ่งโซนสีพื้นที่ เนื่องจากผังเมืองเป็นแนวทางในการสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองในด้านต่างๆ อันเป็นเรื่องพึงรู้ พึงปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ รวมถึงผลประโยชน์ในด้านการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงของตัวท่านเอง
...
วันนี้ผมรวบรวมข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ของที่ดินแต่ละประเภท จำแนกตามโซนสี มาฝากกันครับ
...