3 ปัจจัยเสี่ยง
1.เศรษฐกิจไม่ฟื้นตัว
ทำให้ผู้ประกอบการขาดความเชื่อมั่น
ในการผลิตสินค้าและบริการ
ส่งผลทำให้ความต้องการใช้คลังสินค้าขยายตัวไม่มาก
..
2.อุปทานคลังสินค้าส่วนเกินในตลาด
การแข่งขันที่สูงมีผลกระทบ
ในการปรับขึ้นค่าเช่าคลังสินค้า
หรือปรับขึ้นได้ยาก ทำให้ราคาทรงตัว 
เพราะมีตัวเลือกมาก มีการแข่งขันกันสูง
..
3.ผู้ประกอบการรายใหญ่กินรายเล็ก
เนื่องจากมีทุนทรัพย์มากกว่า พร้อมเทคโนโลยี
รวมถึงระบบการจัดการส่งผลให้อยู่รอดของธุรกิจยาวกว่า
ผู้ประกอบการรายเล็กอาจทำให้เสี่ยงในการลงทุนได้
..
และนี่คือ3ปัจจัยเสี่ยงคร่าวๆ ที่มีผลต่อการลงทุน
ซึ่งในความเป็นจริงอาจมีปัจจัยต่างๆ
มีเข้ามากระทบมากกว่านี้
ไม่ว่าจะเป็นราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้น 
ทำให้พัฒนาคลังสินค้าใหม่ๆ
ทำได้ยาก หรือการย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ
ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนมีผลกระทบ
กับผู้ประกอบการโกดังสินค้าแน่ๆ
..
#ต้อมฆ์โกดังเงินล้าน