3จุดสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในการออกแบบคลังสินค้า
1.การจัดวางคลังสินค้า
การออกแบบต้องรองรับสอดคล้อง
กับการไหลของวัตถุควรวิเคราะห์การดีไซน์
จัดวางต้องลงตัวเพื่อสะดวกในการนำสินค้า
เข้าออกในคลัง
..
2.พื้นที่ลงตัว
แต่ละล๊อกควรจัดวางไม่เปลืองพื้นที่
สามารถนำรถเข้าออกเพื่อรับส่งสินค้าได้ 
และระบบการจัดวางต้องดีคุ้มทุกลิมิต
ยิ่งส่งผลถึงกำไร เนื่องจากมีพื้นที่จัดวางมากขึ้น
และสามารถรับสินค้าเพื่อปล่อยเช่าพื้นที่ได้มากขึ้นนั่นเอง
..
3.ความเรียบร้อยความสะอาดในคลัง
ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม 
เพื่อให้สินค้าคงอยู่ในสภาพดี
ไม่ถูกสัตว์หรือแมลงกัดทำให้เสียหาย 
แต่ละล๊อกควรมีระเบียบจัดเป็นหมวดหมู่ 
ง่ายต่อการค้นหาหรือเคลื่อนย้ายออก
..
นอกจากนี้อย่าลืมคำนึงถึงที่จอดรถบรรทุก 
พื้นที่สำหรับพนักงานบรรยากาศโดยรวม 
ต้องน่าอยู่ไม่อยู่ในทำเลที่เสี่ยงถูกโจรกรรม
แสงสว่างต้องทั่วถึง ถนนเข้าออกได้หลายสาย
เพื่อเพิ่มโอกาสในการปล่อยเช่านั่นเองครับ

#ต้อมฆ์โกดังเงินล้าน