รู้เรื่องสัญญาเช่าคลังสินค้า
ในการลงทุนรูปแบบโกดังคลังสินค้า
รายได้ที่ได้รับมาจะเป็นรูปแบบการเช่า ...
คราวนี้เมื่อมีการเช่าเกิดขึ้น
ก็ต้องมีการทำสัญญาการเช่า 
เพื่อลงลายลักษณ์อักษรตามที่ตกลงกันไว้
ปัจจุบันจะมีการทำสัญญาเช่า 2 แบบคือ
..
1.สัญญาเช่าระยะสั้น
แบบนี้จะไม่เกิน3ปี มักเป็นสัญญาเช่าคลังสินค้า
กับผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กหรือพวกSME
หรือธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความไม่แน่นอน
..
2.สัญญาเช่าระยะยาว
แบบ3ปีขึ้นไป ผู้ประกอบการรายใหญ่
ที่ทำสัญญาเช่าระยะยาวกลุ่มนี้จะสามารถ
จัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มักได้เปรียบเรื่องต้นทุนการเงิน มีการดำเนิน
บริการธุรกิจอย่างครบวงจร บางรายมีบริการ
คลังสินค้าสำเร็จรูปพร้อมใช้หรือคลังสินค้าให้เช่า
เฉพาะเจาะจงของลูกค้าตามความต้องการ
ของตลาดในปัจจุบัน เช่น
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ 
บจก.ไทคอนโลจิสติกส์พาร์ค 
(บริษัทในเครือของ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น) 
และ บจก.เหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 
..
ดังนั้นไม่ว่าจะเช่าระยะสั้นหรือระยะยาว
สัญญาเช่าเป็นสิ่งสำคัญ
ควรระบุรายละเอียดให้ชัดระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า
และควรทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียน
ต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อป้องกันการนำไปใช้สอย
ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพื่อจะได้ไม่ต้อง
มานั่งฟ้องร้องกันภายหลังครับ

#ต้อมฆ์ โกดัง เงินล้าน