ทิศทางการลงทุนโกดังฯปี 2018
ธุรกิจโกดังคลังสินค้า 
ในระยะ1-3ปีข้างหน้านี้ยังทรงตัว
แม้ความต้องการเช่าพื้นที่จะขยายตัวต่อเนื่อง
ตามการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโต
จากการผลักดันโดยรัฐ และภาคการค้า/บริการในประเทศ
ที่ขยายตัวดีต่อเนื่องโดยเฉพาะธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ecommerce)
แต่การลงทุนขยายพื้นที่คลังสินค้า
ในบางพื้นที่ซึ่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
อาจมีผลให้พื้นที่คลังสินค้าส่วนเกินเพิ่มขึ้น
และอาจเป็นข้อจำกัดการปรับขึ้นค่าเช่า
..
แต่คลังสินค้าในทำเลที่มีโอกาสเติบโตสูง
จะเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล
ปัจจุบันเริ่มมีผู้ประกอบการบางส่วนปรับรูปแบบคลังสินค้า
ดังเดิมให้เป็นคลังสินค้าสมัยใหม่
..
ทั้งการออกแบบอาคารและโลจิสติกส์ครบวงจร
และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาบริหารจัดการคลังสินค้า 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเก็บ ระบบตรวจนับ
ระบบตรวจสอบสินค้าคงคลัง 
รวมทั้งระบบขนส่งถ่ายสินค้นค้า
ผู้ประกอบการควรเร่งปรับตัวและลงทุนปรับโมเดลธุรกิจ
สู่คลังสินค้าสมัยใหม่ 
เพื่อจะเพิ่มโอกาสในการรับรายได้ระยะยาว

#ต้อมฆ์โกดังเงินล้าน